آخرین مطالب

سیر تدوین روایات

سیر تدوین روایات اول کتاب حدیث، طبق نوشته شیعه و بعض عامه از آن علی بن ابیطالب (ع) و باملاء پیغمبر است (۱).و این کتاب نزد امام باقر وجود داشته که حضرتش آنرا بحکم بن عتیبه نشان داده (۲) و همچنین کتاب السنن و الاحکام و القضاء از آن ابو رافع آزاد کرده رسول خدا […] بیشتر بدانید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه نگاه حق می باشد